1. oturas

  o`turas verb oturades oturats ORDLED: o--tur-as
  Svensk ordbok
 2. oturlig

  o`turlig adj. ~t ORDLED: o--tur-lig
  Svensk ordbok
 3. otur

  o`tur subst. ~en ORDLED: o--tur-en
  Svensk ordbok
 4. osmak

  o`smak subst. ~en ORDLED: o--smak-en
  Svensk ordbok
 5. otursförföljd

  o`tursförföljd adj. otursförföljt ORDLED: o-turs--för-följ-da
  Svensk ordbok
 6. sabla

  sa`bla adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. blågul

  blå`gul adj. ~t ORDLED: blå--gul
  Svensk ordbok
 8. osis

  o´sis subst. ~en ORDLED: os-is-en
  Svensk ordbok
 9. tykobrahedag

  tykobrahedag [-bra`(h)e-] subst. ~en ~ar ORDLED: tyko-brahe--dag-en
  Svensk ordbok
 10. infernalisk

  inferna´lisk adj. ~t ORDLED: in-fern-al-isk
  Svensk ordbok