1. pälsa

  päl`sa verb ~de ~t ORDLED: päls-ar
  Svensk ordbok
 2. rävfarm

  rä`vfarm subst. ~en ~ar ORDLED: räv--farm-en
  Svensk ordbok
 3. påpälsad

  på`pälsad adj. påpälsat ORDLED: på--päls-ad
  Svensk ordbok
 4. inåt

  1in´åt adv. ORDLED: in--åt
  Svensk ordbok
 5. körsnär

  körsnä´r subst. ~en ~er ORDLED: körs-när-er
  Svensk ordbok
 6. lurvig

  lur`vig adj. ~t ORDLED: lurv-ig
  Svensk ordbok
 7. pråla

  prå`la verb ~de ~t ORDLED: prål-ar SUBST.: prålande; prål
  Svensk ordbok
 8. strippning

  stripp`ning subst. ~en ORDLED: stripp-ning-en
  Svensk ordbok
 9. silverräv

  sil`verräv subst. ~en ~ar ORDLED: silver--räv-en
  Svensk ordbok
 10. grönlandssäl

  grö`nlandssäl subst. ~en ~ar ORDLED: grön-lands--säl-en
  Svensk ordbok