1. paviljong

  paviljong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: pavilj-ong-en
  Svensk ordbok
 2. paulun

  paulu´n subst. ~en ~er ORDLED: paul-un-en
  Svensk ordbok
 3. kiosk

  kiosk [kiås´k el. çås´k] subst. ~en ~er ORDLED: kiosk-en
  Svensk ordbok
 4. flygel

  fly`gel subst. ~n flyglar ORDLED: flygl-ar
  Svensk ordbok