1. perfekt

  2perfekt [pä´r-] subst. ~et, plur. ~ el. ~er el. perfektum [pä´r- el. pä`r-] perfektet el. ~, perfekter ORDLED: per-fekt-et, per-fekt-um
  Svensk ordbok
 2. perfekt

  1perfek´t adj., neutr. ~ ORDLED: per-fekt
  Svensk ordbok
 3. perfektionism

  perfektionism [-ʃonis´m] subst. ~en ORDLED: per-fekt-ion-ism-en
  Svensk ordbok
 4. perfektparticip

  perfektparticip [-i´p äv. pä`r-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: per-fekt--parti-cip-et
  Svensk ordbok
 5. perfektiv

  perfektiv [pä´r- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: per-fekt-iv
  Svensk ordbok
 6. perfektum

  perfektum se 2perfekt
  Svensk ordbok
 7. perfektion

  perfektion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: per-fekt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. perfektionist

  perfektionist [-ʃonis´t] subst. ~en ~er ORDLED: per-fekt-ion-ist-en
  Svensk ordbok
 9. perfektivisk

  perfektivisk [pä´r-, pä`r- äv. -i´v-] adj. ~t ORDLED: per-fekt-iv-isk
  Svensk ordbok
 10. spritsig

  sprit`sig adj. ~t ORDLED: sprits-ig
  Svensk ordbok