1. pilla

  pill`a verb ~de ~t ORDLED: pill-ar SUBST.: pillande; pill
  Svensk ordbok
 2. pill

  pill subst. ~et ORDLED: pill-et
  Svensk ordbok
 3. piller

  pill´er subst. pillret, plur. ~, best. plur. pillren el. ~na ORDLED: pillr-et
  Svensk ordbok
 4. p-piller

  p-piller [pe`-] subst. p-pillret, plur. ~, best. plur. p-pillren el. ~na ORDLED: p--pillr-et
  Svensk ordbok
 5. pillra

  pill`ra verb ~de ~t ORDLED: pill-rar SUBST.: pillrande
  Svensk ordbok
 6. pillerburk

  pill`erburk subst. ~en ~ar ORDLED: piller--burk-en
  Svensk ordbok
 7. pilsk

  pilsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. pillrig

  pill`rig adj. ~t ORDLED: pillr-ig
  Svensk ordbok
 9. pillertrillare

  pill`ertrillare subst. ~n äv. pillertrillarn, plur. ~, best. plur. pillertrillarna ORDLED: piller--trill-ar-en
  Svensk ordbok
 10. pillerbagge

  pill`erbagge subst. ~n pillerbaggar ORDLED: piller--bagg-en
  Svensk ordbok