1. präktig

  präk`tig adj. ~t ORDLED: präkt-ig
  Svensk ordbok
 2. förbålt

  förbål´t adv. ORDLED: för-bålt
  Svensk ordbok
 3. bravo

  bra´vo interj.
  Svensk ordbok
 4. välljudande

  vä`lljudande adj., ingen böjning ORDLED: väl--ljud-ande
  Svensk ordbok
 5. superb

  super´b adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. hedersknyffel

  he`dersknyffel subst. ~n hedersknyfflar ORDLED: heders--knyffl-ar
  Svensk ordbok
 7. hemvävd

  hem`vävd adj. hemvävt ORDLED: hem--väv-da
  Svensk ordbok
 8. härliga

  hä`rliga adv. ORDLED: här-liga
  Svensk ordbok
 9. magnificens

  magnificens [maŋnifisen´s] subst. ~en ORDLED: magni-fic-ens-en
  Svensk ordbok
 10. helylle

  he`lylle subst. ~t ORDLED: hel--yll-et
  Svensk ordbok