1. precis

  1preci´s adv. ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 2. precis

  2preci´s adj. ~t ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 3. precisera

  precise´ra verb ~de ~t ORDLED: pre-cis-er-ar SUBST.: preciserande, precisering
  Svensk ordbok
 4. precision

  precision [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: pre-cis-ion-en
  Svensk ordbok
 5. ackurat

  2ackura´t adv. ORDLED: ac-kur-at
  Svensk ordbok
 6. nästgårds

  nästgårds [näs`t- äv. näs´t-] adv. ORDLED: näst--gårds
  Svensk ordbok
 7. förstagradsekvation

  förs`tagradsekvation subst. ~en ~er ORDLED: för-sta-grads--ekv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. lagom

  2la`gom adj., ingen böjning ORDLED: lag-om
  Svensk ordbok
 9. dygdemönster

  dyg`demönster subst. dygdemönstret, plur. ~, best. plur. dygdemönstren el. ~na ORDLED: dygde--mönstr-et
  Svensk ordbok
 10. kalkonfilm

  kalko`nfilm subst. ~en ~er ORDLED: kalk-on--film-en
  Svensk ordbok