1. pubertet

  puberte´t subst. ~en ORDLED: pubert-et-en
  Svensk ordbok
 2. förpubertet

  fö`rpubertet subst. ~en ORDLED: för--pubert-et-en
  Svensk ordbok
 3. könsmognad

  kö`nsmognad subst. ~en ORDLED: köns--mogn-ad-en
  Svensk ordbok
 4. målbrott

  må`lbrott subst. ~et ORDLED: mål--brott-et
  Svensk ordbok
 5. övergångsålder

  ö`vergångsålder subst. ~n övergångsåldrar ORDLED: över-gångs--åldr-ar
  Svensk ordbok
 6. adolescens

  adolescens [-ʃen´s (ljust sj-ljud) el. -sen´s] subst. ~en ORDLED: adol-esc-ens-en
  Svensk ordbok
 7. halvvuxen

  hal`vvuxen adj. halvvuxet halvvuxna ORDLED: halv--vux-en
  Svensk ordbok
 8. publik

  2publi´k adj. ~t ORDLED: publ-ik
  Svensk ordbok
 9. förbyta

  förby´ta verb förbytte förbytt, pres. förbyter ORDLED: för-byt-er SUBST.: förbytande
  Svensk ordbok
 10. tonår

  tonår [tån`-] subst., plur. ORDLED: ton--år-en
  Svensk ordbok