1. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. publicera

  publice´ra verb ~de ~t ORDLED: publ-ic-er-ar SUBST.: publicerande, publicering; publikation
  Svensk ordbok
 3. bruka

  bru`ka verb ~de ~t ORDLED: bruk-ar SUBST.: brukande (till 1), brukning (till 1); bruk
  Svensk ordbok
 4. skrift

  skrift subst. ~en ~er ORDLED: skrift-en
  Svensk ordbok
 5. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok