1. rötslam

  rö`tslam subst. ~met ORDLED: röt--slamm-et
  Svensk ordbok
 2. rötsimpa

  rö`tsimpa subst. ~n rötsimpor ORDLED: röt--simp-an
  Svensk ordbok
 3. röt

  röt se ryta
  Svensk ordbok
 4. röta

  2rö`ta verb rötte äv. ~de, rött äv. ~t ORDLED: röt-er SUBST.: rötande, rötning
  Svensk ordbok
 5. röta

  1rö`ta subst. ~n ORDLED: röt-an
  Svensk ordbok
 6. lungröta

  lung`röta subst. ~n ORDLED: lung--röt-an
  Svensk ordbok
 7. stråröta

  strå`röta subst. ~n ORDLED: strå--röt-an
  Svensk ordbok
 8. toppröta

  toppröta [tåp`-] subst. ~n ORDLED: topp--röt-an
  Svensk ordbok
 9. torröta

  torröta [tår`-] subst. ~n ORDLED: torr--röt-an
  Svensk ordbok
 10. yngelröta

  yng`elröta subst. ~n ORDLED: yngel--röt-an
  Svensk ordbok