1. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 2. rabattkupong

  rabatt`kupong subst. ~en ~er ORDLED: rabatt--kup-ong-en
  Svensk ordbok
 3. rabattera

  rabatte´ra verb ~de ~t ORDLED: rabatt-er-ar SUBST.: rabatterande, rabattering
  Svensk ordbok
 4. rabattfrimärke

  rabatt`frimärke subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--fri-märk-et
  Svensk ordbok
 5. rabatthäfte

  rabatt`häfte subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--häft-et
  Svensk ordbok
 6. tangorabatt

  tangorabatt [taŋ`go-] subst. ~en ~er ORDLED: tango--rabatt-en
  Svensk ordbok
 7. rabattkort

  rabatt`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rabatt--kort-et
  Svensk ordbok
 8. kantväxt

  kan`tväxt subst. ~en ~er ORDLED: kant--växt-en
  Svensk ordbok
 9. familjerabatt

  famil`jerabatt subst. ~en ~er ORDLED: fam-ilje--rabatt-en
  Svensk ordbok
 10. kassarabatt

  kass`arabatt subst. ~en ~er ORDLED: kassa--rabatt-en
  Svensk ordbok