1. redskap

  re`dskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: red-skap-et
  Svensk ordbok
 2. redskapsgymnastik

  re`dskapsgymnastik subst. ~en ORDLED: red-skaps--gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 3. lyftkrok

  lyf`tkrok subst. ~en ~ar ORDLED: lyft--krok-en
  Svensk ordbok
 4. gräddvisp

  1grädd`visp subst. ~en ~ar ORDLED: grädd--visp-en
  Svensk ordbok
 5. klätterställning

  klätt`erställning subst. ~en ~ar ORDLED: klätter--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 6. kaliberborr

  kali`berborr subst. ~en el. ~et, ~ar el. ~ ORDLED: kaliber--borr-en
  Svensk ordbok
 7. bindnål

  bin`dnål subst. ~en ~ar ORDLED: bind--nål-en
  Svensk ordbok
 8. stekspade

  ste`kspade subst. ~n stekspadar ORDLED: stek--spad-en
  Svensk ordbok
 9. torvspade

  torvspade [tår`v-] subst. ~n torvspadar ORDLED: torv--spad-en
  Svensk ordbok
 10. vifta

  2vif`ta subst. ~n viftor ORDLED: vift-an
  Svensk ordbok