1. in medias res

  in me´dias res [långt sista e] adv. ORDLED: in medi-as res
  Svensk ordbok
 2. resande

  2re`sande subst. ~t ORDLED: res-and-et
  Svensk ordbok
 3. rese

  re`se subst. ~n resar ORDLED: res-en
  Svensk ordbok
 4. reslig

  re`slig adj. ~t ORDLED: res-lig
  Svensk ordbok
 5. resande

  1re`sande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: res-and-en
  Svensk ordbok
 6. resa

  2re`sa verb reste rest, pres. reser ORDLED: res-er SUBST.: resande, resning (till 1 och 3); 1resa (till 2)
  Svensk ordbok
 7. resa

  1re`sa subst. ~n resor ORDLED: res-an
  Svensk ordbok
 8. resa sig

  re`sa sig verb reste rest, pres. reser ORDLED: res-er
  Svensk ordbok
 9. reseffekter

  re`seffekter subst., plur. ORDLED: res--ef-fekt-er
  Svensk ordbok
 10. reskontra

  reskontra [-kån´t- äv. res`-] subst. ~n reskontror ORDLED: res-kontr-an
  Svensk ordbok