1. reta

  re`ta verb ~de ~t ORDLED: ret-ar SUBST.: retande, retning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. retas

  re`tas verb retades retats ORDLED: ret-as SUBST.: retande
  Svensk ordbok
 3. retablera

  retable´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tabl-er-ar SUBST.: retablerande, retablering
  Svensk ordbok
 4. retardation

  retardation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-tard-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. retarderad

  retarde´rad adj. retarderat ORDLED: re-tard-er-ad
  Svensk ordbok
 6. retardera

  retarde´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tard-er-ar SUBST.: retarderande, retardering
  Svensk ordbok
 7. retlig

  re`tlig adj. ~t ORDLED: ret-lig
  Svensk ordbok
 8. retor

  re`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ret-or-er
  Svensk ordbok
 9. lättretlig

  lätt`retlig adj. ~t ORDLED: lätt--ret-lig
  Svensk ordbok
 10. lättretad

  lätt`retad adj. lättretat ORDLED: lätt--ret-ad
  Svensk ordbok