1. revers

  revers´ subst. ~en ~er ORDLED: re-vers-en
  Svensk ordbok
 2. reversibel

  reversi´bel adj. ~t reversibla ORDLED: re-vers-ibel
  Svensk ordbok
 3. reversal

  reversa´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-vers-al-et
  Svensk ordbok
 4. reverens

  reveren´s subst. ~en ~er ORDLED: re-ver-ens-en
  Svensk ordbok
 5. omslagsrevers

  omslagsrevers [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om-slags--re-vers-en
  Svensk ordbok
 6. reverenter

  reveren´ter adv. ORDLED: re-ver-ent-er
  Svensk ordbok
 7. revär

  revä´r subst. ~en ~er ORDLED: re-vär-en
  Svensk ordbok
 8. advers

  advers´ subst. ~en ~er ORDLED: ad-vers-en
  Svensk ordbok
 9. avers

  avers´ subst. ~en ~er ORDLED: a-vers-en
  Svensk ordbok
 10. skuldebrev

  skul`debrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skulde--brev-et
  Svensk ordbok