1. skalv

  skalv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skalv-et
  Svensk ordbok
 2. magnitud

  magnitud [maŋnitu´d] subst. ~en ~er ORDLED: magn-itud-en
  Svensk ordbok
 3. seismograf

  seismograf [sejsmogra´f] subst. ~en ~er ORDLED: seismo-graf-en
  Svensk ordbok
 4. jordbävning

  jo`rdbävning subst. ~en ~ar ORDLED: jord--bäv-ning-en
  Svensk ordbok