1. roa

  ro`a verb ~de ~t ORDLED: ro-ar SUBST.: roande
  Svensk ordbok
 2. road

  ro`ad adj. roat ORDLED: ro-ad
  Svensk ordbok
 3. roadie

  roadie [ung. råo´di] subst. ~n ~s ORDLED: roadi-en
  Svensk ordbok
 4. lättroad

  lätt`road adj. lättroat ORDLED: lätt--ro-ad
  Svensk ordbok
 5. förlusta sig

  förlus´ta sig verb förlustade förlustat ORDLED: för-lust-ar SUBST.: förlustelse
  Svensk ordbok
 6. förlusta

  förlus´ta verb ~de ~t ORDLED: för-lust-ar SUBST.: förlustande; förlustelse
  Svensk ordbok
 7. i gång

  i gång´ el. igång´ adv. ORDLED: i--gång
  Svensk ordbok
 8. blaserad

  blase´rad adj. blaserat ORDLED: blas-er-ad
  Svensk ordbok
 9. förnöja

  förnöj´a verb förnöjde förnöjt, pres. förnöjer ORDLED: för-nöj-er SUBST.: förnöjande
  Svensk ordbok
 10. förströ

  förströ´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: för-strör SUBST.: förströende; förströelse
  Svensk ordbok