1. rusta

  rus`ta verb ~de ~t ORDLED: rust-ar SUBST.: rustande, rustning
  Svensk ordbok
 2. rustik

  2rusti´k subst. ~en ORDLED: rust-ik-en
  Svensk ordbok
 3. rusttjänst

  rus`ttjänst subst. ~en ORDLED: rust--tjänst-en
  Svensk ordbok
 4. rusthållare

  rus`thållare subst. ~n äv. rusthållarn, plur. ~, best. plur. rusthållarna ORDLED: rust--håll-ar-en
  Svensk ordbok
 5. rustkammare

  rus`tkammare subst. ~n äv. rustkammarn, plur. rustkamrar el. ~, best. plur. rustkamrarna ORDLED: rust--kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. rusthåll

  rus`thåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rust--håll-et
  Svensk ordbok
 7. rustmästare

  rus`tmästare subst. ~n äv. rustmästarn, plur. ~, best. plur. rustmästarna ORDLED: rust--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 8. rustik

  1rusti´k adj. ~t ORDLED: rust-ik
  Svensk ordbok
 9. rustning

  rus`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rust-ning-en
  Svensk ordbok
 10. rustibuss

  rustibuss [rus`- äv. rus´-] subst. ~en ~ar ORDLED: rusti--buss-en
  Svensk ordbok