1. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 2. säga åt

  säga å´t [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er
  Svensk ordbok
 3. säga upp

  säga upp´ [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er SUBST.: uppsägande, uppsägning; uppsägelse (till 2)
  Svensk ordbok
 4. säga till

  säga till´ [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er SUBST.: tillsägande (till 1), tillsägning (till 1); tillsägelse (till 1)
  Svensk ordbok
 5. säga sig

  säga sig [säj`a sej äv. sä`ga sig] verb sade sagt ORDLED: säg-er
  Svensk ordbok
 6. säga ifrån

  säga ifrå´n [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er i-från
  Svensk ordbok
 7. sägen

  sä´gen subst. sägnen sägner ORDLED: säg-nen
  Svensk ordbok
 8. säja

  säja se säga
  Svensk ordbok
 9. sagt

  sagt se säga
  Svensk ordbok
 10. sade

  sade se säga
  Svensk ordbok