1. säte

  sä`te subst. ~t ~n ORDLED: sät-et
  Svensk ordbok
 2. säter

  sä´ter subst. ~n sätrar ORDLED: sätr-ar
  Svensk ordbok
 3. sätesgård

  sä`tesgård subst. ~en ~ar ORDLED: sät-es--gård-en
  Svensk ordbok
 4. sätesbjudning

  sä`tesbjudning subst. ~en ORDLED: sät-es--bjud-ning-en
  Svensk ordbok
 5. säteri

  säteri´ [långt ä] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: sät-eri-et
  Svensk ordbok
 6. säteritak

  säteri`tak [långt ä] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sät-eri--tak-et
  Svensk ordbok
 7. konungasäte

  konungasäte [kå`-] subst. ~t ~n ORDLED: kon-unga--sät-et
  Svensk ordbok
 8. framsäte

  fram`säte subst. ~t ~n ORDLED: fram--sät-et
  Svensk ordbok
 9. kungasäte

  kung`asäte subst. ~t ~n ORDLED: kunga--sät-et
  Svensk ordbok
 10. residensstad

  residen`sstad subst. ~en residensstäder ORDLED: re-sid-ens--stad-en
  Svensk ordbok