1. sådd

  sådd subst. ~en ~er ORDLED: sådd-en
  Svensk ordbok
 2. gruppsådd

  grupp`sådd subst. ~en ORDLED: grupp--sådd-en
  Svensk ordbok
 3. bredsådd

  bre`dsådd subst. ~en ORDLED: bred--sådd-en
  Svensk ordbok
 4. draksådd

  dra`ksådd subst. ~en ~er ORDLED: drak--sådd-en
  Svensk ordbok
 5. radsådd

  ra`dsådd subst. ~en ORDLED: rad--sådd-en
  Svensk ordbok
 6. höstsådd

  hös`tsådd subst. ~en ORDLED: höst--sådd-en
  Svensk ordbok
 7. såmaskin

  så`maskin subst. ~en ~er ORDLED: så--mask-in-en
  Svensk ordbok
 8. självsådd

  själ`vsådd subst. ~en ORDLED: själv--sådd-en
  Svensk ordbok
 9. tunnsådd

  tunn`sådd adj. tunnsått ORDLED: tunn--sådd
  Svensk ordbok
 10. utsäde

  u`tsäde subst. ~t ~n ORDLED: ut--säd-et
  Svensk ordbok