1. såt

  2såt subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: såt-en
  Svensk ordbok
 2. såt

  1såt adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 3. såté

  såté se sauté
  Svensk ordbok
 4. såta

  så`ta verb ~de ~t ORDLED: såt-ar SUBST.: såtande, såtning
  Svensk ordbok
 5. såte

  så`te subst. ~n såtar ORDLED: såt-en
  Svensk ordbok
 6. såtera

  såtera se sautera
  Svensk ordbok
 7. såtillvida

  såtillvida [så´-, -vi`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: så--till-vida
  Svensk ordbok
 8. hösåte

  hö`såte subst. ~n hösåtar ORDLED: hö--såt-en
  Svensk ordbok
 9. uppsåtligen

  upp`såtligen adv. ORDLED: upp--såt-lig-en
  Svensk ordbok
 10. uppsåtlig

  upp`såtlig adj. ~t ORDLED: upp--såt-lig
  Svensk ordbok