1. söta

  sö`ta verb ~de ~t ORDLED: söt-ar SUBST.: sötande, sötning
  Svensk ordbok
 2. sötaktig

  sö`taktig adj. ~t ORDLED: söt-akt-ig
  Svensk ordbok
 3. söt

  söt adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. osötad

  o`sötad adj. osötat ORDLED: o--söt-ad
  Svensk ordbok
 5. backsöta

  back`söta subst. ~n backsötor ORDLED: back--söt-an
  Svensk ordbok
 6. kaffebröd

  kaff`ebröd subst. ~et ORDLED: kaffe--bröd-et
  Svensk ordbok
 7. sötma

  söt`ma subst. ~n ORDLED: söt-man
  Svensk ordbok
 8. bittersöt

  bitt`ersöt adj. ~t ORDLED: bitter--söt
  Svensk ordbok
 9. sötpotatis

  sö`tpotatis subst. ~en ~ar ORDLED: söt--pot-at-is-en
  Svensk ordbok
 10. konditor

  kondi`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: kond-it-or-er
  Svensk ordbok