1. saker

  sa´ker adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. sakerförklara

  sa`kerförklara verb ~de ~t ORDLED: saker--för-klar-ar SUBST.: sakerförklarande, sakerförklaring
  Svensk ordbok
 3. saklighet

  sa`klighet subst. ~en ORDLED: sak-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. sake

  sake subst. ~n ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 5. saka

  sa`ka verb ~de ~t ORDLED: sak-ar SUBST.: sakande, sakning
  Svensk ordbok
 6. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 7. saklig

  sa`klig adj. ~t ORDLED: sak-lig
  Svensk ordbok
 8. toalettsaker

  toalett`saker subst., plur. ORDLED: toal-ett--sak-er
  Svensk ordbok
 9. bisak

  bi`sak subst. ~en ~er ORDLED: bi--sak-en
  Svensk ordbok
 10. flytt

  flytt subst. ~en ~ar ORDLED: flytt-en
  Svensk ordbok