1. sav

  sav subst. ~en ORDLED: sav-en
  Svensk ordbok
 2. save

  sa`ve subst. ~n ORDLED: sav-en
  Svensk ordbok
 3. savig

  sa`vig adj. ~t ORDLED: sav-ig
  Svensk ordbok
 4. sava

  sa`va verb ~de ~t ORDLED: sav-ar SUBST.: savande, savning
  Svensk ordbok
 5. savning

  sa`vning subst. ~en ORDLED: sav-ning-en
  Svensk ordbok
 6. savtid

  sa`vtid subst. ~en ~er ORDLED: sav--tid-en
  Svensk ordbok
 7. savningstid

  sa`vningstid subst. ~en ~er ORDLED: sav-nings--tid-en
  Svensk ordbok
 8. savarin

  savarin el. savaräng [-äŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: savar-in-en, savar-äng-en
  Svensk ordbok
 9. savann

  savann´ subst. ~en ~er ORDLED: savann-en
  Svensk ordbok
 10. savaräng

  savaräng se savarin
  Svensk ordbok