1. scanner

  scanner se skanner
  Svensk ordbok
 2. scanna

  scanna se skanna
  Svensk ordbok
 3. skanner

  skanner el. scanner [skan´- el. skän´-] subst. ~n ~s ORDLED: skann-ern
  Svensk ordbok
 4. skanna

  skanna el. scanna [skan`a el. skän`a] verb ~de ~t ORDLED: skann-ar, scann-ar SUBST.: skannande, skanning; scannande, scanning
  Svensk ordbok
 5. skanning

  skanning el. scanning [skan´-, skan`- el. skän´-] subst. ~en ORDLED: skann-ing-en, scann-ing-en
  Svensk ordbok
 6. skandera

  skande´ra verb ~de ~t ORDLED: skand-er-ar SUBST.: skanderande, skandering
  Svensk ordbok