1. seg

  seg adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. seghet

  se`ghet subst. ~en ORDLED: seg-het-en
  Svensk ordbok
 3. sega

  se`ga verb ~de ~t ORDLED: seg-ar SUBST.: segande
  Svensk ordbok
 4. seger

  se´ger subst. ~n segrar ORDLED: segr-ar
  Svensk ordbok
 5. sega sig

  se`ga sig verb segade segat ORDLED: seg-ar SUBST.: segande
  Svensk ordbok
 6. segmentell

  segmentell´ adj. ~t ORDLED: seg-ment-ell
  Svensk ordbok
 7. seghärda

  se`ghärda verb ~de ~t ORDLED: seg--härd-ar SUBST.: seghärdande, seghärdning
  Svensk ordbok
 8. segmentera

  segmente´ra verb ~de ~t ORDLED: seg-ment-er-ar SUBST.: segmenterande, segmentering
  Svensk ordbok
 9. segsliten

  se`gsliten adj. segslitet segslitna ORDLED: seg--slit-en
  Svensk ordbok
 10. segdragen

  se`gdragen adj. segdraget segdragna ORDLED: seg--drag-en
  Svensk ordbok