1. siktskåra

  sik`tskåra subst. ~n siktskåror ORDLED: sikt--skår-an
  Svensk ordbok
 2. siktig

  sik`tig adj. ~t ORDLED: sikt-ig
  Svensk ordbok
 3. sikt

  2sikt subst. ~en ~ar ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 4. sikta

  sik`ta verb ~de ~t ORDLED: sikt-ar SUBST.: siktande, siktning
  Svensk ordbok
 5. sikte

  sik`te subst. ~t ~n ORDLED: sikt-et
  Svensk ordbok
 6. sikt

  1sikt subst. ~en ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 7. ansiktsnerv

  an`siktsnerv subst. ~en ~er ORDLED: an-sikts--nerv-en
  Svensk ordbok
 8. uppslagssikte

  upp`slagssikte subst. ~t ~n ORDLED: upp-slags--sikt-et
  Svensk ordbok
 9. osiktig

  o`siktig adj. ~t ORDLED: o--sikt-ig
  Svensk ordbok
 10. samsikt

  sam`sikt subst. ~en ORDLED: sam--sikt-en
  Svensk ordbok