1. sina

  si`na verb ~de ~t ORDLED: sin-ar SUBST.: sinande
  Svensk ordbok
 2. lärospån

  lä`rospån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: läro--spån-et
  Svensk ordbok
 3. guldvåg

  gul`dvåg subst. ~en ~ar ORDLED: guld--våg-en
  Svensk ordbok
 4. bopålar

  bo`pålar subst., plur. ORDLED: bo--pål-ar
  Svensk ordbok
 5. respektive

  2respektive [-i´ve el. res´-] adj., ingen böjning ORDLED: re-spekt-ive
  Svensk ordbok
 6. muskelbyggnad

  mus`kelbyggnad subst. ~en ORDLED: muskel--bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 7. ryttarlek

  rytt`arlek subst. ~en ~ar ORDLED: rytt-ar--lek-en
  Svensk ordbok
 8. kreditor

  kre´ditor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: kred-it-or-er
  Svensk ordbok
 9. köldbeständig

  köl`dbeständig adj. ~t ORDLED: köld--be-ständ-ig
  Svensk ordbok
 10. plikttrogen

  plik`ttrogen adj. plikttroget plikttrogna ORDLED: plikt--trogen
  Svensk ordbok