1. sinnrik

  sinn`rik adj. ~t ORDLED: sinn--rik
  Svensk ordbok
 2. konstgrepp

  konstgrepp [kån`st-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: konst--grepp-et
  Svensk ordbok
 3. konstfärdig

  konstfärdig [kån`st-] adj. ~t ORDLED: konst--färd-ig
  Svensk ordbok
 4. uppbyggnad

  upp`byggnad subst. ~en ORDLED: upp--bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 5. inventiös

  inventiös [-ʃö´s ljust sj-ljud] adj. ~t ORDLED: in-venti-ös
  Svensk ordbok
 6. finurlig

  finu´rlig adj. ~t ORDLED: fin-ur-lig
  Svensk ordbok
 7. väv

  väv subst. ~en ~ar ORDLED: väv-en
  Svensk ordbok
 8. historia

  histo´ria subst. historien ibl. ~n, historier ORDLED: hist-ori-en
  Svensk ordbok
 9. rik

  rik adj. ~t
  Svensk ordbok