1. självklar

  själ`vklar adj. ~t ORDLED: själv--klar
  Svensk ordbok
 2. självklarhet

  själ`vklarhet subst. ~en ~er ORDLED: själv--klar-het-en
  Svensk ordbok
 3. urbanitet

  urbanite´t subst. ~en ORDLED: urban-itet-en
  Svensk ordbok
 4. självfallen

  själ`vfallen adj. självfallet självfallna ORDLED: själv--fall-en
  Svensk ordbok
 5. obestridd

  o`bestridd adj. obestritt ORDLED: o--be-stridd
  Svensk ordbok
 6. dagsläge

  dagsläge [dak`s-] subst. ~t ORDLED: dags--läg-et
  Svensk ordbok
 7. genmälesrätt

  ge`nmälesrätt subst. ~en ORDLED: gen-mäl-es--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. partiledare

  parti`ledare subst. ~n äv. partiledarn, plur. ~, best. plur. partiledarna ORDLED: parti--led-ar-en
  Svensk ordbok
 9. självskriven

  själ`vskriven adj. självskrivet självskrivna ORDLED: själv--skriv-en
  Svensk ordbok
 10. korollarium

  korollarium [-a´r- äv. -a`r-] subst. korollariet korollarier ORDLED: koroll-ari-et
  Svensk ordbok