1. skakande

  ska`kande adj., ingen böjning ORDLED: skak-ande
  Svensk ordbok
 2. skaka av sig

  skaka a´v sig verb skakade skakat ORDLED: skak-ar SUBST.: avskakande, avskakning
  Svensk ordbok
 3. skaka

  ska`ka verb ~de ~t ORDLED: skak-ar SUBST.: skakande, skakning; skak
  Svensk ordbok
 4. skakad

  ska`kad adj. skakat ORDLED: skak-ad
  Svensk ordbok
 5. skakig

  ska`kig adj. ~t ORDLED: skak-ig
  Svensk ordbok
 6. skaka fram

  skaka fram´ verb skakade skakat ORDLED: skak-ar SUBST.: framskakande; framskakning
  Svensk ordbok
 7. uppskakande

  upp`skakande adj., ingen böjning ORDLED: upp--skak-ande
  Svensk ordbok
 8. uppskakad

  upp`skakad adj. uppskakat ORDLED: upp--skak-ad
  Svensk ordbok
 9. handskakning

  han`dskakning subst. ~en ~ar ORDLED: hand--skak-ning-en
  Svensk ordbok
 10. rista

  2ris`ta verb riste äv. ~de, rist äv. ~t ORDLED: rist-er SUBST.: ristande, ristning
  Svensk ordbok