1. skifta

  skif`ta verb ~de ~t ORDLED: skift-ar SUBST.: skiftande, skiftning; skifte (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 2. skift

  skift subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok
 3. skifte

  skif`te subst. ~t ~n ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok
 4. skiftnyckel

  skif`tnyckel subst. ~n skiftnycklar ORDLED: skift--nyckl-ar
  Svensk ordbok
 5. ägoskifte

  ä`goskifte subst. ~t ~n ORDLED: ägo--skift-et
  Svensk ordbok
 6. mångskiftande

  mång`skiftande adj., ingen böjning ORDLED: mång--skift-ande
  Svensk ordbok
 7. oskiftad

  o`skiftad adj. oskiftat ORDLED: o--skift-ad
  Svensk ordbok
 8. irisera

  irise´ra verb ~de ~t ORDLED: iris-er-ar SUBST.: iriserande, irisering
  Svensk ordbok
 9. treskift

  tre`skift subst. ~et ORDLED: tre--skift-et
  Svensk ordbok
 10. treskifte

  tre`skifte subst. ~t; kortform för treskiftesbruk ORDLED: tre--skift-et
  Svensk ordbok