1. skolbuss

  sko`lbuss subst. ~en ~ar ORDLED: skol--buss-en
  Svensk ordbok
 2. föranstalta

  fö`ranstalta verb ~de ~t ORDLED: för--an-stalt-ar SUBST.: föranstaltande, föranstaltning; föranstaltan
  Svensk ordbok
 3. slira

  1sli`ra verb ~de ~t ORDLED: slir-ar SUBST.: slirande, slirning
  Svensk ordbok
 4. buss

  1buss subst. ~en ~ar ORDLED: buss-en
  Svensk ordbok