1. skolk

  skolk [skål´k] subst. ~et ORDLED: skolk-et
  Svensk ordbok
 2. skolkare

  skolkare [skål`-] subst. ~n äv. skolkarn, plur. ~, best. plur. skolkarna ORDLED: skolk-ar-en
  Svensk ordbok
 3. skolka

  skolka [skål`-] verb ~de ~t ORDLED: skolk-ar SUBST.: skolkande, skolkning; skolk
  Svensk ordbok
 4. skolkort

  sko`lkort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skol--kort-et
  Svensk ordbok
 5. skolkök

  sko`lkök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skol--kök-et
  Svensk ordbok
 6. licensskolkare

  licen`sskolkare subst. ~n äv. licensskolkarn, plur. ~, best. plur. licensskolkarna ORDLED: lic-ens--skolk-ar-en
  Svensk ordbok
 7. kännedom

  känn`edom subst. ~en ORDLED: känne-dom-en
  Svensk ordbok
 8. flitig

  fli`tig adj. ~t ORDLED: flit-ig
  Svensk ordbok
 9. överhalning

  ö`verhalning subst. ~en ~ar ORDLED: över--hal-ning-en
  Svensk ordbok
 10. skubba

  skubb`a verb ~de ~t ORDLED: skubb-ar SUBST.: skubbande, skubbning
  Svensk ordbok