1. slag

  slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag-et
  Svensk ordbok
 2. slaga

  sla`ga subst. ~n slagor ORDLED: slag-an
  Svensk ordbok
 3. slagtålig

  sla`gtålig adj. ~t ORDLED: slag--tål-ig
  Svensk ordbok
 4. slagseghet

  sla`gseghet subst. ~en ORDLED: slag--seg-het-en
  Svensk ordbok
 5. slagmask

  sla`gmask subst. ~en ~er ORDLED: slag--mask-en
  Svensk ordbok
 6. slagskatt

  sla`gskatt subst. ~en ORDLED: slag--skatt-en
  Svensk ordbok
 7. slaglod

  sla`glod subst. ~et ORDLED: slag--lod-et
  Svensk ordbok
 8. slagväxling

  sla`gväxling subst. ~en ~ar ORDLED: slag--växl-ing-en
  Svensk ordbok
 9. slaganfall

  sla`ganfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag--an-fall-et
  Svensk ordbok
 10. slagvatten

  sla`gvatten subst. slagvattnet ORDLED: slag--vatt-net
  Svensk ordbok