1. smörja

  2smör`ja verb smorde smort, pres. smörjer ORDLED: smörj-er SUBST.: smörjande, smörjning
  Svensk ordbok
 2. smörja

  1smör`ja subst. ~n smörjor ORDLED: smörj-an
  Svensk ordbok
 3. smörjig

  smör`jig adj. ~t ORDLED: smörj-ig
  Svensk ordbok
 4. smörj

  smörj subst. ~et ORDLED: smörj-et
  Svensk ordbok
 5. smörjelse

  smör`jelse subst. ~n ~r ORDLED: smörj-els-en
  Svensk ordbok
 6. skosmörja

  sko`smörja subst. ~n skosmörjor ORDLED: sko--smörj-an
  Svensk ordbok
 7. gruppsmörjning

  grupp`smörjning subst. ~en ORDLED: grupp--smörj-ning-en
  Svensk ordbok
 8. smörjkanna

  smör`jkanna subst. ~n smörjkannor ORDLED: smörj--kann-an
  Svensk ordbok
 9. smörjhall

  smör`jhall subst. ~en ~ar ORDLED: smörj--hall-en
  Svensk ordbok
 10. smörjfett

  smör`jfett subst. ~et ORDLED: smörj--fett-et
  Svensk ordbok