1. snabba

  snabb`a verb ~de ~t ORDLED: snabb-ar
  Svensk ordbok
 2. snabb

  snabb adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. frisim

  fri`sim subst. ~met ORDLED: fri--simm-et
  Svensk ordbok
 4. fallinje

  fallinje [fal`-] subst. ~n ~r ORDLED: fall--linj-en
  Svensk ordbok
 5. samfärdsmedel

  sam`färdsmedel subst. samfärdsmedlet, plur. ~, best. plur. samfärdsmedlen ORDLED: sam-färds--medl-et
  Svensk ordbok
 6. snabbskrift

  snabb`skrift subst. ~en ORDLED: snabb--skrift-en
  Svensk ordbok
 7. snabbeld

  snabb`eld subst. ~en ORDLED: snabb--eld-en
  Svensk ordbok
 8. snabbplatta

  snabb`platta subst. ~n snabbplattor ORDLED: snabb--platt-an
  Svensk ordbok
 9. mamba

  mamba [mam`- el. mam´-] subst. ~n mambor ORDLED: mamb-an
  Svensk ordbok
 10. gepard

  gepa´rd [j- äv. g-] subst. ~en ~er ORDLED: ge-pard-en
  Svensk ordbok