1. SO

  SO se samhällsorienterande
  Svensk ordbok
 2. so

  so subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. so long

  so long [ung. solåŋ´] interj.
  Svensk ordbok
 4. SO-ämne

  SO-ämne [es`o långt o] subst. ~t ~n ORDLED: SO--ämn-et
  Svensk ordbok
 5. solring

  so`lring subst. ~en ORDLED: sol--ring-en
  Svensk ordbok
 6. kvabbso

  kvabb`so subst. ~n ORDLED: kvabb--son
  Svensk ordbok
 7. soldis

  so`ldis subst. ~et ORDLED: sol--dis-et
  Svensk ordbok
 8. solcirkel

  so`lcirkel subst. ~n solcirklar ORDLED: sol--cirkl-ar
  Svensk ordbok
 9. solöga

  so`löga subst. ~t solögon ORDLED: sol--ög-at
  Svensk ordbok
 10. solgass

  so`lgass subst. ~et ORDLED: sol--gass-et
  Svensk ordbok