1. socialarbetare

  socia`larbetare subst. ~n äv. socialarbetarn, plur. ~, best. plur. socialarbetarna ORDLED: soci-al--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 2. fältassistent

  fäl`tassistent subst. ~en ~er ORDLED: fält--as-sist-ent-en
  Svensk ordbok
 3. uppgivenhet

  upp`givenhet subst. ~en ORDLED: upp--giv-en-het-en
  Svensk ordbok
 4. hembesök

  hem`besök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hem--be-sök-et
  Svensk ordbok
 5. arbetsbörda

  ar`betsbörda subst. ~n arbetsbördor ORDLED: arbets--börd-an
  Svensk ordbok
 6. självuppoffrande

  själ`vuppoffrande adj., ingen böjning ORDLED: själv--upp-offr-ande
  Svensk ordbok
 7. föräldravandring

  föräl`dravandring subst. ~en ~ar ORDLED: för-äldra--vandr-ing-en
  Svensk ordbok