1. socialtjänst

  socia`ltjänst subst. ~en ORDLED: soci-al--tjänst-en
  Svensk ordbok
 2. socialtjänstlag

  socia`ltjänstlag subst. ~en ~ar ORDLED: soci-al-tjänst--lag-en
  Svensk ordbok
 3. socioterapi

  socioterapi [sos`io- el. sås`io-] subst. ~n äv. ~en ORDLED: socio--terap-in
  Svensk ordbok
 4. klassresenär

  klass`resenär subst. ~en ~er ORDLED: klass--res-en-är-en
  Svensk ordbok
 5. sociopat

  sociopa´t subst. ~en ~er ORDLED: socio-pat-en
  Svensk ordbok
 6. diakoni

  diakoni´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dia-kon-in
  Svensk ordbok
 7. nätverka

  nä`tverka verb ~de ~t ORDLED: nät--verk-ar SUBST.: nätverkande
  Svensk ordbok
 8. ansvarskännande

  an`svarskännande adj., ingen böjning ORDLED: an-svars--känn-ande
  Svensk ordbok
 9. sociolekt

  sociolek´t subst. ~en ~er ORDLED: socio-lekt-en
  Svensk ordbok
 10. komma sig upp

  komma sig upp´ verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er
  Svensk ordbok