1. överbädd

  ö`verbädd subst. ~en ~ar ORDLED: över--bädd-en
  Svensk ordbok
 2. övernattning

  ö`vernattning subst. ~en ~ar ORDLED: över--natt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. övergångsverb

  ö`vergångsverb subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: över-gångs--verb-et
  Svensk ordbok
 4. övernatta

  ö`vernatta verb ~de ~t ORDLED: över--natt-ar SUBST.: övernattande, övernattning
  Svensk ordbok
 5. sova

  sova [så`-] verb sov sovit, pres. sover ORDLED: sov-er SUBST.: sovande
  Svensk ordbok
 6. loge

  1lo`ge subst. ~n logar ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 7. stock

  stock [ståk´] subst. ~en ~ar ORDLED: stock-en
  Svensk ordbok
 8. natt

  natt subst. ~en nätter [nät´-] ORDLED: natt-en
  Svensk ordbok
 9. bo

  1bo verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: boende
  Svensk ordbok
 10. vaka

  1va`ka verb ~de ~t ORDLED: vak-ar SUBST.: vakande, vakning (till 3); 2vak (till 1), 2vaka (till 1)
  Svensk ordbok