1. splinta

  splin`ta verb ~de ~t ORDLED: splint-ar SUBST.: splintande, splintning
  Svensk ordbok
 2. splint

  splint subst. ~en ORDLED: splint-en
  Svensk ordbok
 3. sprint

  sprint subst. ~en ~ar ORDLED: sprint-en
  Svensk ordbok
 4. krollsplint

  krollsplint [krål`-] subst. ~en ORDLED: kroll--splint-en
  Svensk ordbok
 5. vitved

  vi`tved subst. ~en ORDLED: vit--ved-en
  Svensk ordbok
 6. spänta

  spän`ta verb ~de ~t ORDLED: spänt-ar SUBST.: späntande, späntning
  Svensk ordbok
 7. flinta

  flin`ta subst. ~n flintor ORDLED: flint-an
  Svensk ordbok
 8. plint

  plint subst. ~en ~ar ORDLED: plint-en
  Svensk ordbok