1. frostsprängning

  frostsprängning [frås`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: frost--spräng-ning-en
  Svensk ordbok
 2. sprängkraft

  spräng`kraft subst. ~en ORDLED: spräng--kraft-en
  Svensk ordbok
 3. partisprängning

  parti`sprängning subst. ~en ~ar ORDLED: parti--spräng-ning-en
  Svensk ordbok
 4. implosion

  implosion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: im-plos-ion-en
  Svensk ordbok
 5. bergborr

  bergborr [ber`j-] subst. ~en el. ~et, ~ar el. ~ ORDLED: berg--borr-en
  Svensk ordbok
 6. tillmakning

  till`makning subst. ~en ORDLED: till--mak-ning-en
  Svensk ordbok
 7. detonation

  detonation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-ton-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. skuta

  sku`ta subst. ~n skutor ORDLED: skut-an
  Svensk ordbok
 9. skärpa

  2skär`pa verb skärpte skärpt, pres. skärper ORDLED: skärp-er SUBST.: skärpande, skärpning
  Svensk ordbok
 10. fördämning

  fördämning [-däm´- äv. fö`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-däm-ning-en
  Svensk ordbok