1. squash

  1squash [skwåʃ´ ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: squash-en
  Svensk ordbok
 2. squash

  2squash [skwåʃ´ ljust sj-ljud] subst. ~en ~er ORDLED: squash-en
  Svensk ordbok
 3. racket

  rack´et subst. ~en ~ar ORDLED: rack-et-en
  Svensk ordbok
 4. game

  game [gä´m, gej´m el. ge´m] subst. ~t [gä´met, gej´met el. ge´met], plur. ~, best. plur. ~n [gä´men, gej´men el. ge´men] ORDLED: gam-et
  Svensk ordbok