1. sta

  sta adv.
  Svensk ordbok
 2. starlet

  sta´rlet subst., plur. ~s, n-genus
  Svensk ordbok
 3. statsvälvning

  statsvälvning [stat`s- el. sta`ts-] subst. ~en ~ar ORDLED: stats--välv-ning-en
  Svensk ordbok
 4. stavrim

  sta`vrim subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: stav--rimm-et
  Svensk ordbok
 5. stapelbädd

  sta`pelbädd subst. ~en ~ar ORDLED: stapel--bädd-en
  Svensk ordbok
 6. stapelplats

  sta`pelplats subst. ~en ~er ORDLED: stapel--plats-en
  Svensk ordbok
 7. stapelavlöpning

  sta`pelavlöpning subst. ~en ~ar ORDLED: stapel--av-löp-ning-en
  Svensk ordbok
 8. startspjäll

  startspjäll [sta`rt- el. start`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: start--spjäll-et
  Svensk ordbok
 9. stavgång

  sta`vgång subst. ~en ORDLED: stav--gång-en
  Svensk ordbok
 10. startavgift

  startavgift [sta`rt- el. start`-] subst. ~en ~er ORDLED: start--av-gift-en
  Svensk ordbok