1. stav

  2stav subst. ~en stäver [stä´v-] ORDLED: stav-en
  Svensk ordbok
 2. stav

  1stav subst. ~en ~ar ORDLED: stav-en
  Svensk ordbok
 3. -stavig

  -stavig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --stav-ig
  Svensk ordbok
 4. stavelse

  sta`velse subst. ~n ~r ORDLED: stav-els-en
  Svensk ordbok
 5. stava

  sta`va verb ~de ~t ORDLED: stav-ar SUBST.: stavande, stavning
  Svensk ordbok
 6. stavrim

  sta`vrim subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: stav--rimm-et
  Svensk ordbok
 7. stavhopp

  sta`vhopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stav--hopp-et
  Svensk ordbok
 8. stavgång

  sta`vgång subst. ~en ORDLED: stav--gång-en
  Svensk ordbok
 9. stavelseskrift

  sta`velseskrift subst. ~en ~er ORDLED: stav-else--skrift-en
  Svensk ordbok
 10. stavfel

  sta`vfel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stav--fel-et
  Svensk ordbok