1. stjälpa

  stjäl`pa verb stjälpte stjälpt, pres. stjälper ORDLED: stjälp-er SUBST.: stjälpande, stjälpning
  Svensk ordbok
 2. avstjälpningsplats

  a`vstjälpningsplats subst. ~en ~er ORDLED: av-stjälp-nings--plats-en
  Svensk ordbok
 3. välta

  1väl`ta verb välte vält, pres. välter ORDLED: vält-er SUBST.: vältande, vältning
  Svensk ordbok
 4. dumpa

  dum`pa verb ~de ~t ORDLED: dump-ar SUBST.: dumpande, dumpning; dumping (till 2)
  Svensk ordbok
 5. kantra

  kan`tra verb ~de ~t ORDLED: kant-rar SUBST.: kantrande, kantring
  Svensk ordbok
 6. tuva

  tu`va subst. ~n tuvor ORDLED: tuv-an
  Svensk ordbok
 7. lass

  lass subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lass-et
  Svensk ordbok
 8. stolpe

  stolpe [stål`-] subst. ~n stolpar ORDLED: stolp-en
  Svensk ordbok