1. storliga

  sto`rliga adv. ORDLED: stor-liga
  Svensk ordbok
 2. stor

  2stor subst. ~en [sto´r- el. sto`r-] ORDLED: stor-en
  Svensk ordbok
 3. store

  store [stå´r] subst. ~n [stå´ren] ~r [stå´rer el. stå`rer] ORDLED: stor-en
  Svensk ordbok
 4. storligen

  sto`rligen adv. ORDLED: stor-lig-en
  Svensk ordbok
 5. storhet

  sto`rhet subst. ~en ~er ORDLED: stor-het-en
  Svensk ordbok
 6. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 7. milli-

  milli- förled
  Svensk ordbok
 8. mega-

  mega- förled
  Svensk ordbok
 9. multi-

  multi- förled
  Svensk ordbok
 10. mikro-

  mikro- förled
  Svensk ordbok