1. successiv

  successiv [suk´s- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: suc-cess-iv
  Svensk ordbok
 2. matare

  ma`tare subst. ~n äv. matarn, plur. ~, best. plur. matarna ORDLED: mat-ar-en
  Svensk ordbok
 3. månghörning

  mång`hörning subst. ~en ~ar ORDLED: mång--hörn-ing-en
  Svensk ordbok
 4. atlasbindning

  at`lasbindning subst. ~en ~ar ORDLED: atlas--bind-ning-en
  Svensk ordbok
 5. avlöva

  a`vlöva verb ~de ~t ORDLED: av--löv-ar SUBST.: avlövande, avlövning
  Svensk ordbok
 6. matning

  ma`tning subst. ~en ~ar ORDLED: mat-ning-en
  Svensk ordbok
 7. polygon

  polygon [-gå´n] subst. ~en ~er ORDLED: poly-gon-en
  Svensk ordbok
 8. avancemang

  avancemang´ [-aŋs- el. -ans-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: avance-mang-et
  Svensk ordbok
 9. septimackord

  septi`mackord äv. sep`timaackord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sept-im(a)--ac-kord-et
  Svensk ordbok
 10. karriär

  karriä´r subst. ~en ~er ORDLED: karri-är-en
  Svensk ordbok